Klassisk Arkæologi – Københavns Universitet 
Klassisk Arkæologi på Københavns Universitet

Klassisk Arkæologi udforsker Grækenland og de hellenistiske riger samt Italiens og Romerrigets kulturer.

Faget hører til under SAXO-Instituttet.

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på alle ansatte, ledelsen, studievejledningen, studienævnet og pressekontakt.

Vil du læse Klassisk Arkæologi

Bacheloruddannelse
Læs om Klassisk Arkæologi på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Klassisk Arkæologi.

Er du studerende

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

→ Bachelorstuderende (også tilvalg)

→ Kandidatstuderende

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.